TYÖ JA YRITTÄJYYS


Työ on oikeus, joka kuuluu kaikille

Meillä kaikilla tulisi olla mahdollisuus muovata omaa tulevaisuuttamme, kehittää omaa osaamistamme ja ylläpitää suomalaista yhteiskuntaa työnteon kautta. Kun tekijä löytää työn ja työ tekijän – koko Suomi hyötyy. Ja kun työ kannattaa, sille löytyy tekijöitä. Jotta talous voi kasvaa, tekijöitä tarvitaan lisää. 

 
Pelko pois yrittäjyydestä ja yrittäminen helpommaksi! 

Yrittäjyyden mahdollistaminen ja siihen kannustaminen on koko yhteiskunnan etu. Tehdään työstä kaikille kannattavaa ja innostavaa. Työtä pelkäämätön asenne on suomalaisten vahvuus. Säätelyn tehtävä on luoda reilut pelisäännöt, se ei saa olla yrittäjyyden jarru. Monimutkainen byrokratia ja hallinto luovat turhia mutkia yrittäjien matkaan. 


Perhevapaauudistus on menestyvän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytys 

Naisten osaaminen ja näkemys täytyy saada tehokkaampaan käyttöön. Osallistuminen tukee myös kansantaloutta ja edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tasa-arvo ei koske vain äitejä – myös isillä on oikeus olla läsnä lapsen ensimmäisissä vuosissa. 

OSAAMINEN JA KOULUTUS


Suomalainen osaaminen on vientituote 

Me suomalaiset olemme monesti osoittaneet, että Suomesta voi ponnistaa pitkälle. Olemme ainutlaatuisen vapaa, vakaa ja turvallinen yhteiskunta, jolla on poikkeuksellista osaamista ja pienen maan utelias ja ketterä asenne. Suomalaiset ajatukset, näkemykset ja kokemukset kiinnostavat maailmalla, ja niitä pitää viedä tietoisesti ja pelottomalla asenteella eteenpäin.


Näköaloja ja työkaluja nuorille

Yhteiskunnan tulee kiinnittää huomiota nuorten tekemisen innon ja mahdollisuuksien tukemiseen jo varhaisessa vaiheessa. Elävät esimerkit pitkälle ponnistamisesta ovat yksi keino luoda nuorille pelottomampaa huomista. 

Peruskoulutukseen tulee kiinnittää huomiota jo oppivelvollisuuden alussa. Opintopolkuja tulee vahvistaa, jotta nuorelle syntyy entistä varhaisemmassa vaiheessa uusia näköaloja tulevaisuuteen ja kelkasta putoamisen vaaranpaikat vähentyvät. 

ILMASTONMUUTOS

Keinot tulevaisuuden elinympäristön turvaamiseksi ovat jo olemassa. Nyt vaaditaan pelottomia päätöksiä ja välitöntä toimintaa meiltä kaikilta. 

Suomessa on monia esimerkkejä kehitysaskeleista ja ratkaisukeskeisestä asenteesta. Lahden seudun vesistöjenhuolto, fossiilisesta energiasta luopuminen sekä tehokas jätehuolto osoittavat, että meillä on osaamista. Kauniit metsät, puhdas ilma ja kirkkaat vedet ovat Suomen ja Lahden arvokkainta pääomaa. Terve ja turvallinen elinympäristö on turvattava myös tulevaisuuteen. Tuetaan tutkimusta ja valjastetaan ympäristöosaaminen tehokkaasti käyttöömme, jotta voimme rakentaa pelotonta tulevaisuutta.


MERKITYKSELLINEN ELÄMÄ

Aktiivinen ja merkityksellinen elämä kuuluu kaikille sukupolville, joista jokainen tuo oman korvaamattoman panoksensa yhteiskuntaan. 

Yhteiskunnassa tulee huomioida senioreiden mahdollisuus pelottomaan arkeen. Kovalla työllä ansaittujen eläkevuosien tulisi olla odottamisen arvoisia. Lahti on esimerkki esteettömästä ja elinvoimaisesta kaupungista, josta voi nauttia pitkään työvuosien jälkeenkin. Yksinäisyyden ennaltaehkäiseminen sekä palveluiden ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuus ovat myös tärkeitä pelottoman arjen mahdollistajia