Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Milla Bruneaun kannatusyhdistyksen rekisteriin / viestintä- ja markkinointirekisteriin kerätään ja miten niitä käsitellään.

Tietosuoja on meille tärkeää, joten mikäli sinulla on kysyttävää, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

 

1. Rekisterin pitäjä

REKISTERINPITÄJÄ: Hämeen muutos ry (Milla Bruneaun kannatusyhdistys)

OSOITE: Mariankatu 6 P 86, 15110 Lahti

PUHELIN: +358 400 408 951

SÄHKÖPOSTI: milla@millabruneau.fi

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käytetään Milla Bruneaun ja Milla Bruneaun kannatusyhdistyksen Hämeen muutos ry:n viestintä­än sekä kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteisiin.

Jäsenet ovat antaneet suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn, jotta heihin voidaan pitää yhteyttä (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen tietojen käsittelyn peruste, kuten jäsenyyteen perustuva oikeutettu etu tai yhdistyslain mukainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä).

 

3. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Käsittelemme seuraavia jäseniltä saamiamme henkilötietoja:

  • nimi

  • yhteystiedot

  • asuinalue

  • osallistumishalukkuus vaalityöhön

  • suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Käsitellyt henkilötiedot on kerätty jäseniltä, ja käsittelemme niitä jäsenten suostumuksen perusteella.

 

4. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietojasi käsittelee ensisijaisesti Milla Bruneau, hänen tiimiläisensä sekä kannatusyhdistyksen toimijat.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Lisäksi henkilötietoja saatetaan väliaikaisesti käsitellä Googlen G Suite -palvelussa. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp ja Google ovat liittyneet mukaan EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä ja Googlen tietosuojakäytännöistä täältä.

 

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan/kunnes jäsen peruuttaa suostumuksensa niiden käsittelyyn ja ne poistetaan, kun tiedot eivät ole enää tarpeellisia jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseksi.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet
Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä itsestään rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Jäsenellä voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää tietojensa poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.

Hämeen muutos ry pyrkii aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan jäsenten kanssa. Jäsenellä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Jos jäsenellä on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, hän voi ottaa yhteyttä yllä olevien yhteystietojen mukaisesti.


Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.8.2018.