Lahden kehitys valtuutettujen käsissä

kaupunginvaltuusto050617_lassi_häkkinen.jpg

Lahden kaupunginvaltuuston toukokuun ja kesäkuun kokoukset ovat täynnä mielenkiintoisia ja tärkeitä kaupungin kehitykseen liittyviä päätöksiä. Lautakunnat, kaupunginhallitus ja viranhaltijat ovat viimeisen vuoden ja erityisesti talven ja kevään aikana valmistelleet asioita tiuhaan mm. eri sidosryhmien kanssa neuvotellen ja asioita vastuullisesti valmistellen.

Muistutin talvella valtuustoryhmien puheenjohtajia, että he tiedottavat omia ryhmiään päätökseen tulevista asioista ajoissa ja pitävät huolen, että kaikki valtuutetut pysyvät kartalla siitä, mitä ja milloin asioista päätetään. Valtuustoryhmät ovat myös käyttäneet mahdollisuutta kutsua asioihin liittyviä asiantuntijoita kuultavaksi.

Päätöksenteon sujuvoittamiseksi listasimme kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa asioita uudelleen 18.4. ja KH:n puheenjohtaja lähetti tuolloin kaikille valtuustoryhmien puheenjohtajille muistutuksen tarkentuneesta päätöksentekoaikataulusta.

Kaikilla valtuutetuilla ja listan saavilla varavaltuutetuilla on mahdollisuus tämän lisäksi kuulla asiantuntijoita valtuuston tiedotustilaisuuksissa, joissa he voivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja viranhaltijoille päätöksenteon tueksi. Valtuuston tiedotustilaisuus pidetään aina edellisen viikon keskiviikkona ennen tulevaa valtuuston kokousta (kuun toinen maanantai).

Maanantaina 13.5. päätettäväksi ovat tulossa mm. KOKO Lahti Oy:n / Lahti Events Oy:n pääomittaminen liittyen Iitin KymiRing-hankkeeseen. Maanantaina 10.6. päätettäväksi ovat tulossa mm. kaupungin elinvoimaisuuteen tiukasti liittyvät Ranta-Kartanon vesiliikuntakeskus ja Kisapuiston stadion. Ja luonnollisesti suuri määrä muitakin asioita molempiin kokouksiin.

Jokaisella vastuullisesti toimivalla valtuutetulla on samaan aikaan oikeus ja velvollisuus pysyä kärryillä päätöksenteon prosesseista. Jokainen valtuutettu voi olla yhteydessä mm. viranhaltijoihin, luottamushenkilökollegoihinsa, eri sidosryhmiin jne. omien kykyjensä ja verkostojensa kautta.

Onneksi Lahden kaupunginvaltuustossa on paljon näin toimivia valtuutettuja. Kiitos siitä!

 

Milla Bruneau
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Milla Bruneau