Tuoreen valtuutetun tulikoe ryhmyrinä

Olen johtanut Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmää nyt parisen vuotta. Ensimmäisen kauden valtuutettuna se on tietenkin ollut minulle todella iso kunnia ja odottamatonkin luottamuksenosoitus. Aloitin tuoreena kaupunginvaltuutettuna tammikuussa 2013 valtuuston ”takariviläisenä” yhdessä muiden ensimmäisen kauden valtuutettujen kuten Francis McCarronin, Helena Salakan ja Ville Lahtisen kanssa. Takarivistä oli hyvä tutustua valtuustotyöskentelyyn enkä mistään hinnasta antaisi näitä kahta ensimmäistä vuotta pois.

Valtuustoryhmämme on viimeisen neljän vuoden ajan ollut hyvä sekoitus kokeneita konkareita ja tuoreita politiikan untuvikkoja. Ryhmässä on alusta asti käyty ajoittain kiihkeitäkin keskusteluja eri päätöksentekoon liittyviin aiheisiin liittyen. Keskusteluissa on hyvin tullut esille se, että koko ryhmä on henkeen ja vereen kokoomuslaisia, uudistushenkisiä ja vastuullisia päättäjiä.

Monelle uudelle valtuutetulle oli aluksi ehkä vaikeaa osallistua keskusteluun kun aina ei voinut olla varma päätöksenteon eri vaiheisiin sopivista kysymyksistä, mutta neljän vuoden aikana kaikki ovat päässeet hyvin kartalle siitä, missä järjestyksessä asioista päätetään ja missä vaiheessa kukin asioihin omalta osaltaan pääsee vaikuttamaan; valtuustoryhmässä, lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai viimeistään kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Itselleni asioiden kyseenalaistaminen tai tyhmienkin kysymysten esittäminen ei koskaan ole ollut vaikeaa. Jos jotain asiaa en ymmärrä niin kysyn. Jos jokin asia tuntuu mielestäni vanhanaikaiselta, vanhoihin kaavoihin kangistuneelta tai vaikkapa epäreilulta niin minulle ei ole vaikeaa ottaa tätä seikkaa esille. Silläkin uhalla, että tulen paljastamaan oman tietämättömyyteni asiassa. Tästä kaiketi ainakin osittain johtuu se, että minut koettiin sopivaksi johtamaan valtuustoryhmäämme.

Omalta osaltani olen pyrkinyt johtamaan valtuustoryhmäämme reilusti, kaikkia kunnioittaen, ratkaisukeskeisesti ja tarvittaessa jämäkästikin. Olenkin omalta osaltani tyytyväinen siihen, että valtuustoryhmästämme on yhteisten pelisääntöjen, hyvän viestintäkulttuurin ja avoimen sekä rehellisen keskustelun myötä hioutunut sellainen joukko, josta voin olla ylpeä.

Mielestäni olemme viimeisen neljän vuoden ajan saaneet edistettyä hyvin myös kokoomuslaista politiikkaa Lahdessa. Tärkeää on ollut saada kokoomuslainen ääni ja ideologia kuuluviin mm. kaupungin strategiatyön sekä joka vuosi päätettävän talousarvion ja taloussuunnitelmatyön yhteydessä.

Viimeisintä kaupungin strategiaa laatiessamme meille Kokoomuksen valtuutetuille oli tärkeää saada mm. heti vision asettamisesta lähtien mukaan lahtelainen yrityskenttä ja näin kaupungin visioksi asetettiin Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina.

Strategiatyössä muita kokoomuslaisille tärkeitä asioita olivat mm. rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen, omavastuuseen ja osallisuuteen rohkaiseminen, asukkaiden valinnanvapauden lisääminen, kaupungin enemmistöyhtiöiden strategisen merkityksen huomioiminen, osaamis- ja elinkeinopolitiikkaan panostaminen sekä kohtuullinen ja kilpailukykyinen verotusaste.

Syksyn 2016 talousarvio- ja taloussuunnittelutyön yhteydessä päätimme mm. määrätietoisesti pitää kiinni omasta ja kaikkia kuntalaisia palvelevasta linjauksestamme verotusasteen korottamatta jättämisestä. Jouduimme pohtimaan kaikki mahdolliset keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja lopulta ne keinot myös löydettiin.

Olen tyytyväinen, että kovasta painostuksesta ja kyseenalaistamisesta huolimatta olimme valmiit tekemään kaiken sen työn, mitä tähän päätökseen päätymiseksi vaadittiin.

Tätä kokoomuslainen politiikanteko parhaimmillaan on, tehdään tarvittava työ eikä anneta periksi ennen kuin keinot löytyvät. Vaikka muilta tuntuisi koneesta vääntö loppuvan niin me emme heitä hanskoja tiskiin. Vastuullisia päätöksiä ihmisten toimivaan ja turvalliseen arkeen.

Milla Bruneau

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Milla Bruneau