Lahti maailmankartalle

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan katsaus vuoden 2018 lopuksi

Lahti_Radiomäeltä yleiskuva_ladec.jpg

Lahti maailmankartalle

Vuosi 2018 on ollut edunvalvonnallisesti voimakas. Lahti on saavuttanut tavoitteita, joiden eteen on tehty vuosia jopa vuosikymmeniä töitä. Kiitos kuuluu yhteiselle tekemiselle politiikassa sekä jokaiselle viranhaltijalle ja työntekijälle kaupungin vision toteuttajana.

Politiikassa tartutaan usein epäonnistumisiin ja moitteen sanoihin. Nyt on kehujen aika! Poliittinen ilmapiiri ja yhteistyön muodot ovat monien valtuustokollegoiden ja sidosryhmien kanssa käymien keskustelujen perusteella parantunut. Uuden valtuuston sitoutumisen taso yhteisten asioiden hoitamiseksi on erittäin kiitettävää.

Koulutustason nousu vauhdittamaan kasvua

Lahden virallinen yliopistokaupunkistatus antaa niin kaupungille kuin Päijät-Hämeelle aivan uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Koko LUT-konserni (LUT, LAMK, Saimia) on yksi merkittävimmistä kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Yhteistyössä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa osaamistason noustessa kaupunkiin syntyy aivan uutta henkistä ja taloudellista pääomaa. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä eikä vuodessa, mutta ajan kanssa kyllä.

Lahden kunnianhimoinen tavoite on olla edelläkävijä ympäristön suhteen. Tulemme toteuttamaan ympäristöstrategiaamme yhteistyössä LUTin ja Helsingin yliopiston kanssa. Tämä yhteistyö ja osaamisemme on jopa uniikkia Suomessa, onhan Lahti tulevaisuudessa ainutlaatuinen ympäristöosaamisen yliopistokaupunki.

Energiakäänne ja ympäristöosaamisen edelläkävijä

Yhtenä kuluneen vuoden merkittävimpänä asiana voidaan pitää myös kaupungin tekemää energiakäännettä yhteistyössä Lahti Energian kanssa. Viimeinen kivihiilirekka rullasi kaupunkiin viime viikolla, ja jatkossa hiiliralli Siperiasta on historiaa. Tulevaisuudessa kaukolämpöä tuotetaan vihreällä polttoaineella, ja Kymijärvi III-voimalaitoksen myötä Lahti Energia vähentää hiilidioksidipäästöjään viidennekseen vuoden 1990 tasosta.

Kohti Euroopan ympäristöpääkaupunkia suunataankin tiukassa yhteistyössä yritysten, asukkaiden ja korkeakoulujen kanssa. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen kaupungin oma päästökauppa on tästä vahva näyte. Samoin tehty energiakäännös sekä pitkäaikainen panostus vesiensuojeluun ja jätteidenkäsittelyyn näkyy kaupungissamme. Uudet luontopohjaiset ja kaupunkeihin soveltuvat hulevesiratkaisut voi mainita myös yhtenä esimerkkinä.

Kulttuuri ja luovat alat rakentamaan yhteisöllisyyttä

Viime viikolla maaliin saatiin myös Malskin korttelin kaupat, kun Malskin kiinteistö sai uuden omistajan. Uskallan sanoa, että Lahti nähdään houkuttelevana kaupunkina eri hankkeidensa kautta sijoittajille. Pohjoismaisen sijoittajan edustaja sanoi osuvasti, että heidän tarkoituksena on sijoittaa yliopistokaupunkeihin, joissa on tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi sijoitusyhtiö näkee muitakin sijoitusmahdollisuuksia Lahdessa. Samalla kaupunki kirjoitti vuokrasopimuksen tulevaa taide-, juliste- ja muotoilumuseota eli LADia varten. LADiin suunnitellaan kansainvälisesti houkutteleva kokonaisuus ja suunnittelutyöhön suhtaudutaan kunnianhimoisesti koko kaupungin vetovoimaa vahvistavana tekijänä.

Omistajanvaihdos ja vuokrasopimus vahvistavat Malskin toteutusvaiheen käynnistämisen. Mukaan uuteen konseptiin on lähtenyt mm. merkittäviä paikallisia yrityksiä. Yhteistyö uudessa työskentely-ympäristössä tulee varmasti tarjoamaan aivan uusia yhteisöllisyyden mahdollisuuksia niin yrityksille, kaupungille, eri yhteisöille, taiteilijoille, ravintola- ja viihdekonsepteille, opiskelijoille ja ihan meille tavallisille kaupunkilaisille. Eikä pidä unohtaa tällä viikolla tullutta uutista siitä, kuinka hiljattain remontoitu radio- ja tv-museo Mastola kilpailee ”Euroopan vuoden 2019 museo” -tittelistä, koska sen tekemä työ nähdään eurooppalaisittain vaikuttavaksi. Kulttuuri on noussut ansaitusti esiin.

Uusia lahtelaisia vientituotteita

Potentiaalisena sijoituskohteena Lahden näkee myös singaporelainen yhtiö, joka aloittaa mittavan reilun 20 miljoonan euron hintaisen vedenpullottamon rakentamisen Lahden Hennalaan. Maailman parasta pohjavettä tullaan viemään Kiinaan, ja tehtaan rakennusaikana työllisyysvaikutukset ovat 130 henkilötyövuotta ja tuotannon alkaessa uusia työpaikkoja syntyy 20-30 kappaletta. Investointi vahvistaa myös Lahden asemaa kansainvälisessä ympäristöliiketoiminnassa.

Lisäksi liikunnan ja urheilun saralla Lahti on solminut uuden ystävyyskaupunkisopimuksen Kiinan Zhangjiakoun kanssa ja lahtelaista talviurheiluosaamista viedään Kiinaan maan valmistautuessa vuoden 2022 olympialaisiin. Mukana on Lahden seudun yrityksiä, jotka lähtevät kasvattamaan Kiinasta talviurheilumaata.

Kehätien vaikutukset alkavat näkyä

Radanvarren rakentamisesta saimme kuulla viime viikolla, kun Askonalueen ensimmäisen kerrostalon rakentamisen uutisoitiin alkavan maaliskuussa. Lisäksi kaupunki teki mittavan maakaupan rakennusliikkeen kanssa ja radanvarren alueelle ja kauppa sisältää mm. 17 kerrostalotonttia, Starkin alueelle rakennetaankin tulevan 10 vuoden aikana noin 1900 asukkaan uusi asuinalue. Lisäksi kaavan jalostuminen määritteli tontin arvon nousun kaupungille erittäin edulliseksi vain puolessa vuodessa. Radanvarren rakentaminen on siis tosissaan käynnistynyt ja kehätien mukanaan tuomat mahdollisuudet alkavat näkyä tulevien vuosien aikana.

Uutta matoa koukkuun

Lahti on löytämässä edunvalvonnalliset kärjet myös tulevalle hallituskaudelle, jotta kaupungin myönteistä kehittämistä voidaan jatkaa edelleen. Lahden edunvalvonnan kärjiksi tulevat todennäköisesti nousemaan työllisyys, osaaminen ja väylähankkeet. Lahti hakee valtiolta tukea erityisesti kaupungin vaikean työttömyyden ratkaisemiseen erilaisilla työllisyyskokeiluilla. Samoin lisääntyvät koulutuspaikat ovat kaupungille tärkeitä, koska koulutustasolla on suora vaikutus työttömyyden vähentämiseen.

Raideinvestoinnit ovat tulevan hallituskauden listalla myös. Lahdelle on ensisijaisen tärkeää valvoa etujaan, jotta Helsinki-Tampere-Oulu-pääradan parantaminen on prioriteettilistan kärjessä. Lahden on painotettava voimakkaasti sitä, että ratahankkeita pitää toteuttaa koko Suomen etu mielessä, ei yksittäisten alueiden etuja ajatellen kuten ns. Itäratahanke toteutuessaan tekisi.

Lahden ja lahtelaisten asialla yhdessä

Olen kiitollinen saadessani olla eturivissä viemässä yhteisiä tavoitteitamme eteenpäin. Osallisuus on kaupungin tärkeä voimavara, ja siten on ollut ilahduttavaa huomata, kuinka kaupungin mainekuvaa luodaan keskusteluissa erilaisten lahtelaisten kanssa. Työmme ei ole lainkaan valmis. Valtuusto ja päättäjät olemme myös jatkossa haasteiden edessä. Niihin parhaat ratkaisut tulevat löytymään vain yhteistyön ja kaupunkilaisten aidon kuulemisen kautta. Kulunut vuosi on osoitus siitä, että menestyksen avaimia on tarjolla ja kyky tehdä unelmia todeksi on meidän omissa käsissämme.

Onnellista uutta vuotta 2019 Lahti ja lahtelaiset!

 

Milla Bruneau

Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Milla Bruneau