Naiset – tulevaisuuden voimavara

naistenp4.jpeg

Kävele naiselle ammatti

Naisten aseman kohentuminen parantaa koko kansakunnan hyvinvointia, edistää talouskasvua sekä demokratiaa. Tämä on todettu lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Tästä syystä osallistunkin sunnuntaina 9.9.2018 järjestettävään Naisten pankin ”Kävele naiselle ammatti” – tapahtumaan Lahdessa.  

Naisten pankki on suomalainen organisaatio, jonka toteuttamat projektit ympäri maailmaa ovat tärkeää ruohonjuuritason toimintaa, jonka avulla pystytään tehokkaasti puuttumaan kehitysmaiden ongelmiin.

Naisia kouluttamalla, heidän asemaansa parantamalla ja taloudellista itsenäisyyttään lisäämällä pystytään hillitsemään väestönkasvua, parantamaan naisten ja lasten asemaa ja oikeuksia sekä lisäämään terveyttä ja taloudellista hyvinvointia. Kaikki tämä parantaa myös miesten elinolosuhteita.

Rauha, kehitys ja paremmat tulevaisuuden näkymät kotimaassa ovat myös paras lääke kriisien torjunnassa ja pakolaisuuden välttämisessä.

Yhden ammatin arvo on 30 euroa, jonka avulla yksi nainen kehitysmaassa pääsee oman toimeentulon alkuun.

 

Kunnianhimoinen perhevapaauudistus

Tutustuessani naisten asemaan maailmalla tulee mieleeni väistämättä Suomi konkreettisena esimerkkinä siitä, kuinka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus luovat vakautta ja hyvinvointia. Silti meilläkin on vielä työtä tehtävänä, jotta pienen kansakuntamme kaikki potentiaali olisi kansantaloutemme käytössä.

Tarvitsemme välttämättä perhevapaauudistuksen ja pian. Perhevapaauudistus on sekä taloudellinen että tasa-arvokysymys.

Suomi on monilla mittareilla maailman tasa-arvoisimpia maita ja parhaita paikkoja olla äiti, mutta nyt käytössä oleva perhevapaiden vanhahtava ja kankea rakenne heikentää naisten työllisyyttä ja asemaa työmarkkinoilla.

Nykyisessä järjestelmässä naisen palkkaaminen on yritykselle potentiaalinen riski. Sen seurauksena koulutettujen ammattilaisten osaamista jää hyödyntämättä ja lisäksi se estää tasa-arvon toteutumista, haittaa naisten urakehitystä sekä vaikuttaa kielteisesti viime kädessä myös eläkekertymään.

Olemassa oleva malli lisää myös eriarvoisuutta: korkeasti koulutettujen äitien puolisot jäävät useimmin perhevapaalle kuin vähän koulutettujen tai määräaikaisissa työsuhteissa olevien äitien puolisot. Kyse on siis myös isien oikeuksista. Siksi uuden perhevapaamallin tulee parantaa kaikkien isien mahdollisuutta olla isä lapsilleen.

Toteutettavan perhevapaauudistuksen pitää huomioida myös paremmin kunkin perheen yksilölliset tarpeet. Kunnianhimoinen perhevapaauudistus onkin sellainen, joka vahvistaa tasa-arvoa ja työllisyyttä, kohtelee perheitä tasapuolisesti ja huomioi perheiden moninaiset elämäntilanteet.

 

Milla Bruneau

Eduskuntavaaliehdokas 2019 (kok.)

Milla Bruneau