Lahden kasvu on valtionkin etu - uutta matoa koukkuun edunvalvontaan

Lahden on päästävä seuraavalla neuvottelukierroksella ns. MAL-sopimusten piiriin. Tulevaisuuden maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat avainasemassa Lahden kasvun varmistamisessa. Lahden kasvu ja menestys ovat avaintekijöitä koko talousalueen ja maakunnan kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Valtio on usean vaalikauden ajan tehnyt maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat MAL-sopimukset neljän kaupunkiseudun (pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Oulu) kanssa. Samat maankäytön tiivistämisen, aktiivisen asuntopolitiikan sekä julkisen ja muun liikenteen järjestelyjen kysymykset, jotka koskevat neljää suurinta kaupunkiseutua, koskevat myös kolmea seuraavaa, eli Lahtea, Jyväskylää ja Kuopiota. Onkin välttämätöntä, että MAL-menettely laajennetaan koskemaan myös näitä alueita.

Asialla on huomattava valtakunnallinen merkitys. Maa tarvitsee modernin osaamisen ja yritystoiminnan kaupunkiseutuja, joilla on realistiset edellytykset vahvistaa maan kansainvälistä kilpailukykyä. Lahden, Kuopion ja Jyväskylän mukanaolo MAL-sopimusmenettelyssä tukee maan tasapuolista kehittymistä. Lahden seudun kasvu voi myös purkaa pääkaupunkiseudun kalliita kasvupaineita sekä yritystoiminnan että väestön keskittymisen osalta.

Valtio tarvitsee myös uusia kaupunkikeskuksia haastamaan entisiä MAL-sopimuksen piirissä olevia kaupunkeja. Uudella kolmikolla onkin neuvottelupöytiin tuotavanaan uusia näkökulmia ja se avaa sopimussisällöt pakostikin uudelleen. Lahdella olisi maan johtavana ympäristökaupunkina tarjottavanaan kunnianhimoisia elementtejä sopimusmenettelyyn. Lahdessa uusia ratkaisuja on kehitetty jo nyt yhteistyössä mm. alueen yritysten sekä pääkaupunkiseudun kanssa Smart & Clean-säätiön kautta.

Tulevissa MAL-neuvotteluissa tullaan korostamaan myös kumppanuutta, vuorovaikutteisuutta sekä räätälöityjä ja yksilöityjä malleja kullekin kaupungille. Tästä kumppanuudesta ja vuorovaikutteisuudesta näytimme jo omalta osaltamme esimerkkiä, kun kolmikkona marssimme ministereiden puheille viime viikolla.

Maan uuden hallituksen kanssa solmittava MAL-sopimus jatkaa hyvin Lahden uudistusten linjaa. Kehätie vapauttaa radanvarren alueen kehityksen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto avaa yliopistopuolen, kaupunkirakennetta on tiivistetty, Suomi-rata parantaa yhteyksiä edelleen. MAL-sopimuksen kautta valtio on jatkossakin mukana Lahden ja koko talousalueen tavoitteiden toteuttamisessa. Toivottavasti kaikki päijäthämäläiset kansanedustajaehdokkaat ja tulevat kansanedustajat sitoutuvat edellyttämään tämän asian saamista tulevaan hallitusohjelmaan.

 

Milla Bruneau

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Eduskuntavaaliehdokas (Kok.)

Heidi Puusa